Mesterré válás lépésről, lépésre 

 Egyéni tanácsadás, öngyógyító, önfejlesztő programok,tanfolyamok, élő közvetítéssel 

Eredetnevünk és eredetünk tudnivalói

 

Sabine Sangitar németországi spirituális tanító, tisztán halló médiumként foglalkozik az eredetnevek és energiák lehozásával. (http://www.shimaa.de/fuer-dich-persoenlich/ursprungsname/)

2009-ben egy könyvet is megjelentetett erről.

A munkáit magyarra kedves kolléganőm és barátnőm, Kálmánné Soós Éva-Maja fordítja (kalman.s.eva@t-online.hu)

 

EREDETNÉV ÉS ENERGIA:

„A te esszenciád, melyet a Földön fénylényként magadban hordasz, az Univerzumban egy energiamezőbe van lehorgonyozva. Ezt az energiamezőt a szellemi világ az Eredetként határozza meg. Ez az Eredet mindent magában foglal, a te komplett mátrixodat, valamint a feladatot, amiért ez az energiamező létrejött. Egyszer ebből az energiamezőből egy rész lehasadt, hogy önmagát különböző módokon megismerje és inkarnálja. Ez az Isteni Mag, melyet magadban hordasz. Ő egyedülálló (egyedi) és ő biztosítja a személyiségedet, a tulajdonságaidat és Isteniségedet. Ezt az Eredetet, akitől származol, az Univerzumban a Kozmikus Szüleid teremtették.

Kozmikus Szüleid különleges ismertetőjeleket hordoznak magukban, és eredeted teremtési folyamata során ezeket neked továbbadják. Ez ahhoz hasonló, mint a földi szüleid esetében, akiktől bizonyos géneket örököltél. És ugyanúgy kapsz Kozmikus Szüleidtől részeket és tulajdonságokat.

Ez az üzenet sok tekintetben új. De maga az az információ, hogy minden embernek vannak Kozmikus Szülei, mindinkább elterjed az emberek között. Fontos azt is tudni, hogy minden Eredet a teremtésekor nevet kap, az Eredet-nevét.  Ennek a névnek semmiképpen nincs köze az angyal-névhez (Lélek-névhez). Azért fontos, hogy használd az eredet-nevedet, mert ez tartalmazza azt a rezgést, mely a DNS-ed kikódolja és téged Isteni Önvalód tudatára ébreszt.

A magas Fény-Tanácsának 36 tagja átadta az üzenetet, hogy Lady Gaia emelkedő rezgése miatt a Kozmikus Szülők egyre erősebben hatnak és mindenekelőtt a Fény Úttörői fogják Kozmikus Szüleik tulajdonságait erőteljesen érezni.

Gyakran kérdezik meg tőlem, miért vannak szellemi lényeknek különböző ismertetőjegyei. Ezt szeretném röviden ismertetni.

Tudnod kell, hogy különbség van a Valóság és a dualitás között. Így lehetséges, hogy a tulajdonságok a Valóságban másként jelennek meg, mint a dualitásban. De minél többet tartózkodsz a Valóságban és minél jobban felveszed a Valóság rezgését, annál erősebben érezheted Kozmikus Szüleid jellegzetességeit, annál erősebben tudsz ennek kifejezést adni a dualitásban.”

 

EGY FÉNYLÉNY SZÜLETÉSE (Te is így teremtődtél.)

„Két teremtő „Angyalra” van szükség, hogy egy Fény (lény) megteremtődjön. A Fényt hangfrekvenciával hozzák létre (nemzik), mely addig vibrál, amíg a Fény egy bizonyos nagyságot, mennyiséget el nem ér. Ekkor a Fényt különböző frekvenciák köszöntik. Öröm és szeretet ünnepet ülnek a tiszteletére.

A kozmikus Szülők egy membránba helyezik és elviszik a különböző bolygókhoz. Ott a Fény magához veszi a bolygók energiáját. Ezt a formálódás (alakulás) fázisának nevezzük. A Kozmikus Szülők állapítják meg, mennyi energiát vesz fel a mindenkori bolygókból. Semmi nem történik véletlenül. A Kozmikus Szülők tudják, mi célból hívták életre a Fényt.

Mondok egy példát:

Ha a Kozmikus Szülők a Fényt pl. a Szíriuszhoz viszik, és úgy döntenek, hogy ott hosszasabban időzzön, akkor nagyon sok gyógyító energiát vesz fel. A dualitásban ez azt jelenti, hogy ez az ember különleges gyógyító képességekkel rendelkezik.

Amint lezáródik a formálódás fázisa, a Fény egy saját eredeti (ősi) multidimenzionális hangsorral rendelkezik már. Ezt fogják az eredetnevének nevezni. A Szellemi világ elhatározta, hogy ezt a hangsort betűk formájában átadják az embereknek.

Végezetül a Fény (lény)-t a Kozmikus Szülők az Isteni Gondolatmezőhöz vezetik. Az Isteni Forrás egy tökéletes hangzást fűz hozzá. Ő áldáscseppekkel körülöleli a Fénylényt, melyet Isten leheletének nevezünk. A Szülők most az eredeti frekvenciába visszaviszik és az ő Fénylényüknek a legmagasabb energiájú, rezgésű hangzást kezdik énekelni.

Ezáltal egy összeolvadás történik. Mély szeretettel és egy eltéphetetlen kötelékkel kapcsolódik most össze a Fénylény a Kozmikus Szülőkkel. Az összeolvadás során kerül átadásra a Fénylénynek a Szülők tulajdonsága.

A folyamat itt befejeződik, és a Fénylényt megszabadítják a membrántól. Ezt a membránt a Kozmikus Szülők egy fénycsarnokba viszik, ahol megőrzik, amíg a Fénylény majd egy napon ismét vissza nem tér.

Amikor te egy inkarnáció után visszatérsz az Univerzumba, a Kozmikus Szüleid fogadnak, és elvezetnek a membránodhoz.  A membránban tárolódik el minden, amit ebben az inkarnációdban megéltél."

 

AZ EREDETNÉV JELLEMZŐI         

Szüleid ebbe a névbe mindent elhelyeztek, ami Téged jelent

"Összes képességedet, feladatodat, és összes erődet. Minél inkább összekapcsolódsz neveddel, annál jobban fogod eredetenergiádat érezni.( néha mondd ki, figyeld energiáját)

Alapvetően tudnod kell, hogy eredetedben egy rezgésből, hangból és színekből állsz. De esszenciád, eredeted mégis egyedülálló. Mindenesetre az emberi nyelv korlátozottságából fakadóan egy név, mely az eredetet fejezi ki, számtalan jelentést hordozhat. De esszenciád teljesen egyedi ( az egész Univerzumban csak egy van belőled és minden lény ezen a néven ismer Téged)"

Az eredetneveket Sabine  Sangitar Fény-nyelven, vagy másnéven Elohim nyelven kapja

"Az Univerzumban a Fény(lény)ek vibráló hangok által értik meg egymást. Az Elohim nyelvét nem kizárólag csak az Elohim területén használják, hanem ott teremtették meg, és szerte az egész Univerzumban használják.

Minden egyes betű egy meghatározott tulajdonságot és energiát képvisel. 

Mit jelent ez számunkra?

Emberi értelmünkkel nem tudjuk teljes mélységében felfogni. Ami számunkra fontos, hogy az egyes betűk jelentéséből fel tudod mérni, mit jelent egyes angyalok, vagy kristályok neve, ezt az energiát aztán a magad számára hasznosíthatod."

Eredetünkről a legfontosabb információk:

Eredetnév rezgése vagy hangjai (betükkel kifejezve) 

A név jelentése (összefoglalása a feladatoknak és rezgéseknek)

Kozmikus Szülók és jellemző energiáik

Eredet frekvencia terület: ami még egy olyan plusz rezgésmintázat, amit képviselünk, ami szintén fontos szerepet játszik abban ahogyan működünk, amik az eredetfeladataink.    

Példák erre:

Angyalok frekvenciája: 

"Az angyalok frekvenciája a legnagyobb mező az Univerzumban. Néhány teremtő angyal egyaránt teremt Fényeket az angyalok frekvenciájában, és az Elohim frekvenciájában is. Ez attól a feladattól függ, amire a Fényt megteremtették. Azok az emberek, akik az angyalok frekvenciájából származnak, nagyon sok képességgel rendelkeznek. Jó földelésük révén emelkednek ki, megbízhatóak és kötelességtudóak."

Csillagmagok frekvenciája:

"A Csillagmagok a szeretet nagy rácshálója. Ez Fények milliárdjából áll, akik a feltétel nélküli szeretet hordozói. A Csillagmagokból érkező emberek különösen érzékenyek és érzelmesek. Gyakran nagy honvágyat éreznek, hogy hazatérjenek, mert hiányolják csillagtestvéreiket. A Földön ezek az emberek sokszor család-szeretőek. Nagy szeretetenergiák hordozói és így nagyon fontosak a bolygó számára."

Shekina- a Teremtő női minősége energiafrekvenciája:

"Shekina eredetmezője egy nőies, tiszta, színtiszta isteni mező." Ebből a mezőből nem csak a női testben érkezők vesznek fel energiát. Mivel a Földön egy jó ideje a harmóniából a férfias jelleg irányába billentünk el, és a férfi energia túlkapásai lettek a jellemzőek (pl. az erőszak, a háborúskodás, a másik legyőzése, leigázása, az aszkétizmus. Ezért  nagyon sok nőies energiára volt / van szükség ennek ellensúlyozására. "Az arany korszakban sok férfit a fény harcosaként tetemtettek, hogy a fényért harcoljanak. Shekina energiájából sok női energiát kaptak, melyet elhoztak a Földre. Ezért sok férfi érzi Shekina eredete által összezavarodottnak magát. Egyrészről a harci energiát érzik magukban. Másrészről ezek a férfiak nagyon sebezhetőek és érzékenyek. Ezt néha nagyon  nehéz megélni, mert belső szétszakítottság érzettel járhat. De az ilyen Fények oly sokat tettek a Földért és tesznek még most is!"

Elohim frekvenciája,

"Az Elohim frekvenciája szoros összeköttetésben van  a Trónangyalokkal és az Isteni Gondolatmező Merkabájával. Itt nagyon sok energia Őrző található. Az Elohim frekvenciája  szolgáltatja az Univerzumban a struktúrát. A Kegyelem Angyalait is az Elohim frekvenciájában találod. Ők fényükkel gyógyító energiát sugároznak. Azok az emberek, akik innen származnak, sok felelősséget hordoznak és nagyon erős akaratúak ( elszántak) Rájuk is érvényes:  Ha egyszer valami mellet döntöttek, nagyon egyenes vonalon járják útjukat."

Krisztusenergia frekvenciája:

A Krisztusenergia a feltétel nélküli szeretet, azaz a "megváltó" energia (az eredeti Én és egyensúly) hordozója és a szabadságé. "Azok az emberek, akik a Krisztusi frekvenciából származnak, szolgálatukat nagy odaadással végzik. Hatalmas szívvel rendelkező emberek. Mély megértéssel rendelkeznek más emberek és az ő gondjaik iránt."

Közmikus szülők és energiájuk:   

Vagy egy isteni Fénylény férfi és női aspektusa adja össze az energiáit, vagy 2 különböző Fénylény adja össze az energiáit egy új Lény születéséhez. Ilyenkor eldöntik, hogy melyikük adja a női, és melyikük a férfi minőségeket. Ez alapvetően attól függ, milyen feladatra születik az illető, és ehhez mire (milyen tulajdonságokra, képességekre) van szüksége.

Példák a Kozmikus Szülőkre:

Ashtar Sheran és Ashtar női energiája

Chamuel Angyal és Sherin

Uriel Angyal és Sherin

Ashtar és Sherin

Raphael Arkangyal és Michael Arkangyal

Sanat Kumara és Myriel

Michael Arkangyal és Myriel

Jézus és Lady Nada

és még sok-sok más teremtő angyal és mester.

 

A nevek betűinek elemzése

"Eredetneved első betűje hordozza teremtésed lenyomatát és megmutatja, miért teremtődtél meg. A második betű a legnagyobb képességed lenyomata. Ez a képesség felel meg legnagyobbrészt feladatodnak. Az utolsó betű olyan lenyomatot tartalmaz, mely az összes inkarnációdban jelentős szerepet játszik. Újra és újra erre vagy hivatott. Utolsó betűddel ebben az életben is konfrontálódsz. Ha te pl. korábbi inkarnációid során sokat dolgoztál utolsó betűd témájával, akkor ez most energetikailag nagyon feltöltött és nagyon hatékony lehet.

Ezeknél mutatkozik meg Legfelső Éned hatása, ezeket tőle kaptad."

(Az idézőjeles részek Sabine Sangitar: Az eredetnevek könyve / 2009 /-ből valók, a német eredetiből fordította: Soós Éva-Maja)

 

EREDETNEVEM és az ELEMZÉSE

 

 

Hírek

 

 •  ELINDULT AZ ELSŐ ANA-KÓD® GYÓGYÍTŐ TANFOLYAM-SOROZAT!

  A résztvevők -akik már önmaguk harmóniájának a helyreállításában beavatással és gyakorlattal rendelkeznek - alkalmassá válnak mások teljes körú segítésére, és eredeti rezgésük helyreállítására.

  További részletek az Aktuális programok menüpontban olvashatók.

    

 • KI VAGYOK,KI NEM VAGYOK?

  Az egó visszavezetése a szeretetbe, és ez által a dualitás meghaladása

  Az egó gyógyítását, eredeti Önmagunk, egységünk, teljességünk megtalálását,

  helyreállítását segító program. 

  Részletek rövidesen az Aktuális programok menüpontban olvashatók!

   

 • EGÉSZSÉG ÉS HARMÓNIA AJÁNDÉKBA!

  Ajándékutalványok -kívánság szerinti szöveggel - vásárolhatók!

  Minta

  További részletek és minták a Tevékenységeim menüpontban találhatók!

   

Hírlevél


Asztali nézet